Köşe yazısı nedir?

Genellikle günlük olaylar hakkında yazarların fikirlerini ve görüşlerini pek fazla detaylandırmadan ifade ettiği gazete ve dergilerde yer alan fikir yazılarıdır. Bunların bir diğer adı da fıkradır.

Köşe yazısı; güncel olaylarla ilgilidir. Toplumsal, siyasal, kültürel gerçekleri ortaya dökme, bu yolla kamuoyu oluşturmayı ve yönlendirmeyi amaçlar. Makalenin küçük kardeşi gibidir. Mektup, deneme, öykü, söyleşi gibi diğer yazınsal türlerden de yararlanır. Yalın, yalın olduğu kadar da yoğun bir anlatımı vardır. Düşünsel planla yazılır.

Köşe yazılarının tarihsel gelişimi

Fıkra türü gazeteciliğin geliştiği 17. Yüzyıl Fransa’sında doğmuştur. Ancak belli sayılarda çıkarılan bu ilk gazetelerde günlük olaylar bir haber niteliğinde sunulmuş sonrasında ise bu olaylar hakkında fikir yazılarının günübirlik yazılması adet haline gelmiştir. Böylece fıkra yazarlığı başlı başına bir uğraş olurken fıkra da yeni bir tür olarak ortaya çıkmıştır.

Türk Edebiyatında da tıpkı Batı’da olduğu gibi fıkra türü gazeteciliğin gelişmesi ile ortaya çıkmıştır. İlk resmi gazete olan Takvimi Vakai güncel haberlerin paylaşıldığı bir araç olmuştur. Bu gazetede güncel olaylar yanlı bir şekilde okuyucuya sunulmuş gerçek bir fıkra yazası örneği verilememiştir. İlk özel gazetenin çıkması ile fıkra türünün özelliklerini taşıyan yazılar yayınlanmaya başlar.

Bu dönemde yazı türleri arasında bir ayrım yapılmamış güncel olaylar ile ilgili fikir yazıları bir makale gibi okura sunulmuştur. Gerçek anlamda ilk fıkra yazıları ise Serveti Fünun döneminde görülür. Bu dönemde Ahmet Rasim, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Haşim (Bize Göre), Falih Rıfkı Atay … fıkra türünde örnek teşkil edecek yazılar kaleme almışlardır.

Köşe yazısının amacını belirleme

Okuyucuyu bilgilendirmek. Köşe yazısında yazarın bilgi birikimi ve deneyimleri yazının zenginliğini artıracaktır. Siyasi, dini, sosyal vb. bir konuda yazarın ikna etmek, kanıları değiştirmek, yönlendirmek gibi amaçları olabilir.

İçerik planının hazırlanması

Her yazı belli bir plan gözetilerek yazılır. Haber yazılarında yazar görüşlerini belli bir düzen ile okura sunmalıdır. Bu plan diğer türlerde olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin düzenlenmesi, dil üslup özelliklerinin belirlenmesi, yararlanılacak kaynakların belirlenmesi gibi aşamalardan oluşur.

Güncel olayların takip edilmesi

Fıkra yazılarının önemli özelliklerinden biri güncel olayları konu olarak ele almasıdır. Bu nedenle fıkra yazarının güncel olayları takip etmesi genel kültürünün iyi olması gerekir.

Köşe yazılarının özellikleri

• Düşünceler gerçek olaylar üzerinedir

• Eğitici ve bilgilendirici olması gereken konular aynı zamanda okuyan kişide merak da uyandırmalıdır.

• Fazla ayrıntıya inmeden ve detaylandırılmadan anlatım yapılmalıdır.

• Okuyucunun inandırılması bir zorunluluk değildir.

• Dil olarak sadece, akıcı ve açık bir tarz seçilmelidir.

Sözlükte "köşeyazısı" ne demek?

1. Gazete ve dergilerin kendine ayrılan köşelerinde hergün ya da belirli aralıklarla, yazılan imzalı, başlıklı yazı, fıkra.

Son eklenenler

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç